Έναρξη διαδικασίας εκτίμησης αντίκτυπου από την ΕΕ | Cretan Food News
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023

Έναρξη διαδικασίας εκτίμησης αντίκτυπου από την ΕΕ

Έναρξη διαδικασίας εκτίμησης αντίκτυπου από την ΕΕ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» που
αφορά μεταξύ άλλων σε πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με
θέματα επισήμανσης τροφίμων, η Ε.Επιτροπή έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για σχετική εκτίμηση
αντίκτυπου, η οποία είναι ανοιχτή για διαβούλευση, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021 στους
παρακάτω συνδέσμους:
 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiative...
Revision-of-food-information-to-consumers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiative...
Setting-of-nutrient-profiles