Παράταση υποβολής δηλώσεων Παραγωγής Οίνων – Εμπορίας - Επεξεργασίας | Cretan Food News
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Παράταση υποβολής δηλώσεων Παραγωγής Οίνων – Εμπορίας - Επεξεργασίας

Παράταση υποβολής δηλώσεων Παραγωγής Οίνων – Εμπορίας - Επεξεργασίας

Πηγή:www.keosoe.gr

Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2019 για τις δηλώσεις Εμπορίας, Επεξεργασίας και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019 για τις δηλώσεις Παραγωγής.

Το τμήμα αμπέλου οίνου και αλκοολούχων ποτών του ΥΠΑΤρ αντιλαμβανόμενο τις λειτουργικές δυσκολίες κατά την καταχώρηση δεδομένων στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Παραγωγής, αποφάσισε το σύστημα να παραμείνει ανοιχτό μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2019 για τις δηλώσεις Εμπορίας, Επεξεργασίας και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019 για τις δηλώσεις Παραγωγής.

Σε περιπτώσεις για τις οποίες για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν δεδομένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή, προβλέπεται η συμπληρωματική κατάθεση, έντυπων δηλώσεων.

Ακολουθεί η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.