Ενημερωτική ηµερίδα στην Ιεράπετρα | Cretan Food News
Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Ενημερωτική ηµερίδα στην Ιεράπετρα

Ενημερωτική ηµερίδα στην Ιεράπετρα

Η Περιφέρεια Κρήτης & η Αγροδιατροφική Σύµπραξη, προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο σε ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο: «Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης – Εργαλείο Ανάπτυξης – Σήµατα «κρήτη», «κρητική κουζίνα» & «κρητικό µπακάλικο».

Η ηµερίδα θα πραγματοποιηθεί τη ∆ευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιεράπετρας (∆ηµοκρατίας 31, Ιεράπετρα).

Ώρα προσέλευσης: 17:30
 
Πρόγραμμα
17:30 – 18:00 Προσέλευση - Έναρξη
18:00 – 18:15 Χαιρετισµοί
18:15 – 18:25 «H διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων µε το σήµα «κρήτη» -
∆ρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτήµατος Κρήτης  & Αντιπρόεδρος ∆Σ Αγροδιατροφικής Σύµπραξης Περιφέρειας Κρήτης
18:25 – 18:35 «Σήµα «κρητική κουζίνα», η γαστρονοµική κουλτούρα της Κρήτης σε ένα  Πρότυπο» - Βίκυ Νταγιαντά, Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Κρήτης
18:35 – 18:40 Εκπρόσωποι Συνεταιρισµών και Επιχειρήσεων µιλούν για το σήµα «κρήτη» - Λοΐζος Κόλλιας, Πρόεδρος Α.Σ. «Το Νησί»
18:40 - 19:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση - Κλείσιµο ηµερίδας