Φυτοπροστασία στην ελιά κατά την τρέχουσα περίοδο | Cretan Food News
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Φυτοπροστασία στην ελιά κατά την τρέχουσα περίοδο

Φυτοπροστασία στην ελιά κατά την τρέχουσα περίοδο

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα ελαιόδενδρα την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

Μ Α Ρ ΓΑ Ρ ΟΝΙ Α : (Palpita unionalis)
Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου. Κατά περιοχές παρουσιάζεται έξαρση πληθυσμών καιπροσβολών.
Διαπιστώσεις:
Οι προνύμφες ως φυλλοδέτες προσβάλλουν τις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών. Οι ζημιές μπορεί να αποβούν καταστροφικέςστην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση των νεαρών δέντρων όπως και των δέντρων που διαθέτουν ζωηρή βλάστηση (αρδευόμενα, αυστηράκλαδεμένα). Αυξημένοι πληθυσμοί αυτή την εποχή προκαλούν και φαγώματα στους πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς (επιφανειακό ήβαθύτερο άδειασμα της σάρκας).
Οδηγίες:
Συστήνεται προστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και νεοσύστατους ελαιώνες και δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρό ανανεωτικό κλάδεμα. Σε μεγάλα ελαιόδεντρα συνήθως η ζημιά δεν είναι αξιόλογη. Όπου παρουσιαστούν εκτεταμένες προσβολές στη βλάστηση και στους καρπούς επεμβαίνετε ψεκάζοντας μαζί και τους λαίμαργους βλαστούς της βάσης.
− Ενδεικτικές ημερομηνίες επέμβασης με εγκεκριμένα σκευάσματα κατά των προνυμφών: 21 - 23 Ιουλίου.

ΑΚΑΡΕΑ (Eriophyidae)
Συστήνεται αντιμετώπιση για την προστασία της τρυφερής βλάστησης και τη μείωση των πληθυσμών των ακαρέων στα προσβεβλημένα δέντρα νεαρής ηλικίας (φυτώρια, νέοι ελαιώνες) και στα αυστηρά κλαδεμένα ή αρδευόμενα δέντρα με πλούσια βλάστηση.
Οδηγίες:
Όταν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες χρησιμοποιείτε παραφινικά λάδια οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες κάτω των 32οC και σε ελαιόδεντρα καλά ποτισμένα για την αποφυγή φυτοτοξικότητας.

Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα στην καλλιέργεια της ελιάς. Στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/1... του ΥΠΑΑΤ όπου αναρτώνται όλα τα ∆ελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται κατάλογος των εγκεκριμένων δραστικών εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων της ελιάς (7ο ∆ελτίο Ελιάς, 8/5/2018).

Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε με προσοχή τις οδηγίες στην ετικέτα συσκευασίας και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά αποφεύγοντας κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.