Τροποποιήθηκε ο κατάλογος των ελληνικών εργαστηρίων που είναι αναγνωρισμένα από τις ιαπωνικές αρχές | Cretan Food News
Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Τροποποιήθηκε ο κατάλογος των ελληνικών εργαστηρίων που είναι αναγνωρισμένα από τις ιαπωνικές αρχές

Τροποποιήθηκε ο κατάλογος των ελληνικών εργαστηρίων που είναι αναγνωρισμένα από τις ιαπωνικές αρχές

Πηγή:www.eber.gr

Πλέον το σύνολο των ελληνικών δημοσίων και ιδιωτικών εργαστηρίων τροφίμων και ποτών που έχουν διαπιστευτεί στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της χώρας μας μπορούν να κάνουν αναλύσεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως έγκυρες από τα ιαπωνικά τελωνεία κατά τον εκτελωνισμό προϊόντων που εισάγονται από την Ελλάδα.

Ο κατάλογος είναι ανηρτημένος  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/k5.pdf του ιαπωνικού Υπουργείου Υγείας και Εργασίας, καθώς επίσης και στην ενότητα τροφίμων του επιχειρηματικού οδηγού  για την Ιαπωνία στην διεύθυνση www.japan-greece-business.gr/japan-food-market