Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» | Cretan Food News
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Έως τις 30 Απριλίου 2018, (και ώρα 5 το απόγευμα), έλαβε παράταση η προθεσμία υποβολής (ηλεκτρονικών) αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης, ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την τροποποιητική απόφαση (παράταση) υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3617/20180228_1h_trop__proskl_(paratasi).pdf