Παράταση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/10/2019 | Cretan Food News
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

Παράταση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/10/2019

Παράταση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/10/2019

Πηγή:www.grhotels.gr

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αριθμ.17352-11/10/2018 (ΦΕΚ Β 4822 ) Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού δόθηκε παράταση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων μέχρι τις 31/10/2019.

Μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να καταταγούν στο σύστημα κατάταξης όλα τα ξενοδοχεία, που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης του ΞΕΕ σε κατηγορία αστέρων.
 
Με τη νέα τροποποίηση εντάσσονται πλέον και τα παραδοσιακά ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς) στο υφιστάμενο σύστημα κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων με βάση τις ιδιαιτερότητές τους με καταληκτική ημερομηνία 31/10/2019.