Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης | Cretan Food News
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως 31 Ιανουαρίου 2020.

Την παράταση της προθεσμίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης της με Α.Π. 7977/2695/Α3/27-11-2018 Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Κωδικός Πρόσκλησης 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2953 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για την Δράση  «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», εδώ:  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=41&cs=