Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»: Απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων | Cretan Food News
Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»: Απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων

Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»: Απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων

Ανακοινώθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον πενήντα οκτώ (58) επενδυτικά σχέδια συνολικής επιχορηγούμενης Δημόσιας Δαπάνης 9.310.646,59 ευρώ.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 501.507.136,41 ευρώ.

Δείτε την Απόφαση εδώ  :http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190410_TROPOP_APOF_ENTAKSHS_ENISXYSH_IDRYSH_TOYRIST.pdf