Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου Αγρ.Συν. Εμπάρου | Cretan Food News
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου Αγρ.Συν. Εμπάρου

Διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου Αγρ.Συν. Εμπάρου

Δημοπρατείται ποσότητα 50 τόνων, οξύτητας 0,3% την 12-09-2018.

O Αγρ. Συνεταιρισμός Εμπαρου συνεχίζοντας την ορθή και διαφανή πρακτική του διαγωνισμού στην διάθεση του ελαιολάδου των παραγωγών μελών του, θέτει σε δημοπρασία 50 τόνους ελαιολάδου οξύτητας 0,30 και δέχεται προσφορές μέχρι την 12-09-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 . Επίσης την ίδια ημέρα δημοπρατεί περίπου 9 τόνους μούργα  ελαιολάδου (6 τόνους μούργα και 3 τόνους λαδι).

Το ακριβές κείμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής: