Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στις δράσεις Αστικής Κομποστοποίησης του έργου A2UFood | Cretan Food News
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στις δράσεις Αστικής Κομποστοποίησης του έργου A2UFood

Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στις δράσεις Αστικής Κομποστοποίησης του έργου A2UFood

Ο Δήμος Ηρακλείου απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση σε πιθανά ενδιαφερόμενα φυσικά (Δημότες) ή νομικά πρόσωπα (Επιχειρησεις, Συλλόγους, κλπ.), προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στις σχετικές δράσεις του έργου A2UFood, που περιλαμβάνουν:

α) Δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης με οικιακούς κάδους κομποστοποίησης, με στόχο τα λαχανικά και τα απόβλητα κήπων,
β) Δημιουργία δικτύου κομποστοποίησης κτιρίων αστικών διαμερισμάτων, στο οποίο θα λειτουργούν Αυτόνομοι ΜηχανικοίΚομποστοποιητές (Οι ΑΜΚ είναι μικρές, κλειστές, ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με μηδενικές εκλυόμενες οσμές και διασταλάζοντα υγρά), που θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία όλων των μορφών αποβλήτων τροφίμων που παράγονται στο κτίριο (κρέας, ψάρι και μαγειρεμένα τρόφιμα), σε χώρους του ΔΗΜΟΥ ή μιας πολυκατοικίας ή ομάδας πολυκατοικιών ή σε οποιοδήποτε χώρο αστικού ενδιαφέροντος, όπου οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  θα εναποθέτουν τα παραγόμενα βιοαπόβλητα, χωρίς την ανάγκη συλλογής και μεταφοράς τους.

Για την παρακολούθηση της λειτουργείας των ΑΜΚ που βρίσκονται σε πολυκατοικίες και δημόσιους χώρους, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονοι αισθητήρες συνδεδεμένοι σε σύστημα καταγραφής πραγματικού χρόνου. Για τη εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργείας των μηχανικών κομποστοποιητών, η πρόσβαση σε αυτούς θα γίνεται μόνο με τη χρήση προσωπικής μαγνητικής κάρτας. Όσον αφορά τους οικιακούς κομποστοποιητές, ο έλεγχος της λειτουργίας τους θα γίνεται μέσω μιας εύχρηστης εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που θα διανεμηθεί δωρεάν στους ιδιοκτήτες. Σε δεύτερη φάση θα γίνει αξιολόγηση της ικανοποίησης των πολιτών από την χρήση των κομποστοποιητών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και ερωτηματολογίων.
 
Το ερωτηματολόγιο online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-j7VEi_hLPf5tKNnr-YXMJXyx_2AfPE8Vm7LxL3YNcz5FqA/viewform?usp=sf_link
Αρχεία