Ανακοίνωση για τη Θεώρηση-ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου από το Δήμο Ηρακλείου | Cretan Food News
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση για τη Θεώρηση-ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου από το Δήμο Ηρακλείου

Ανακοίνωση για τη Θεώρηση-ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου από το Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017  Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί :

Α) τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και
Β) τους κατόχους επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου
 των οποίων η άδεια λήγει μετά την  31η Μαρτίου 2018, όπως προσέλθουν στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου προκειμένου να θεωρήσουν τις ως άνω άδειες