Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Φορολογείται ως εισόδημα το πλεόνασμα που δίνεται στα μέλη | Cretan Food News
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Φορολογείται ως εισόδημα το πλεόνασμα που δίνεται στα μέλη

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Φορολογείται ως εισόδημα το πλεόνασμα που δίνεται στα μέλη

Πηγή:www.neapaseges.gr

Τροπολογία του ΥπΑΑΤ που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».

Προτείνεται τροποποίηση διατάξεων του ν.4384/2016. Ειδικότερα, ο αγροτικός συνεταιρισμός συγκεντρώνει το προϊόν των μελών του, το συσκευάζει ή το μεταποιεί, το αποθηκεύει και τελικά το διαθέτει στην αγορά.

Τα έσοδα που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του συνεταιρισμού, δημιουργούν το πλεόνασμα της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4384/16. Στη συνέχεια, ο συνεταιρισμός ανάλογα με τις συναλλαγές των μελών του με αυτόν, διανέμει το πλεόνασμα στα μέλη του.

Τα πλεονάσματα που διανέμονται στα μέλη του συνεταιρισμού φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα και τηρούν την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, ανεξάρτητα αν αυτά αποδίδονται στα μέλη ή παραμένουν στον συνεταιρισμό ως εξατομικευμένη κατάθεση, φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Η ισχύς της προτεινόμενης διάταξης άρχεται από 1.1.2018.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να δοθεί ένα κίνητρο για την επιστροφή των αγροτών σε συνεργατικά σχήματα ως μέλη και όχι ως πελάτες, διαφορετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν θα έχουν καμία διαφορά από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες.

Αναλυτικά η Τροπολογία ΕΔΩ