Οινοποιείο Νίκος Γαβαλάς | Cretan Food News
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Οινοποιείο Νίκος Γαβαλάς

Οινοποιείο Νίκος Γαβαλάς

Cretan Food News

Ο προπάππους  μου  Εμμανουήλ Γαβαλάς του Νικολάου φύτεψε  τους πρώτους  αμπελώνες  το  1906.

Τότε  χρησιμοποιούσε  τα  μινωικά  λαξευτά  πατητήρια  που  υπήρχαν  στο  χωριό Άγιος  Θωμάς  από  όπου και  κατάγονταν,  για  τη  σύνθλιψη  των  σταφυλιών. Ο  μούστος  έβραζε  μέσα  σε μεγάλα  πιθάρια.  Το  κρασί  το  μετέφερε  μέσα  σε  δερμάτινα φλασκιά και το πουλούσε  σε  ταβέρνες και μαγαζιά.

Πολλά  σταφύλια τα πήγαινε και σε γνωστά οινοποιεία της εποχής εκείνης.

Στο πέρασμα των χρόνων οι αμπελώνες όλο και μεγάλωναν. Τα σταφύλια πωλούνταν σε οινοποιεία της περιοχής.

Το  2001 οι αμπελώνες εντάχθηκαν στο καθεστώς βιολογικής καλλιέργειας. Πιστεύοντας ότι τα βιολογικά προϊόντα προστατεύουν το περιβάλλον από μολύνσεις φυτοφαρμάκων καθώς και τον καταναλωτή, εμάς που τα καλλιεργούμε αλλά και τα παιδιά μας. Το 2004 ιδρύσαμε ένα νέο υπερσύγχρονο οινοποιείο μέσα στους αμπελώνες. Όλες οι φάσεις από την παραγωγή μέχρι την εμφιάλωση γίνονται στην καθετοποιημένη σύγχρονη μονάδα μας. Η ενασχόληση μας με το κρασί πηγάζει μέσα από την αγάπη μας γι’αυτό το προϊόν. Την αγάπη για τη δουλειά μας, μας την πέρασαν οι πρόγονοί μας όπως και εμείς θα την περάσουμε στα παιδιά μας για να μη χαθεί.

Νίκος Γαβαλάς
Οινοποιός

Βραβευμένα κρασιά για το 2013

ΦΡΑΓΚΟΣΠΙΤΟ  -  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ  2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποικιλίες: Syrah 60% Cabernet 40%
 

ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ  -  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ  2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποικιλία: Cabernet sauvignon  100%
 

ΕΦΗΒΟΣ ΛΕΥΚΟΣ  -   ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ  2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποικιλίες: Μοσχάτο Σπίνα και Sauvignon blanc
 
 

Βοριάς Μονοφατσίου
ΤΚ 70010 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. & Φαξ +30 28940 51060
Email: info@nikosgavalas.gr
Website: http://www.nikosgavalas.gr

Winery Nikos Gavalas
My grand grandfather Emmanuel Gavalas, son of Nikos, planted the first vineyards in 1906. At that time he would use the Minoan dressed stone treading tank that used to be at the village of Agios Thomas, where he came from, to tread the grapes. The must was fermented in to big storage jars. He transported the wine into leather flasks and he sold it to taverns and stores. He used to take a lot of grapes to other know wineries of that age, too. As the years went by the vineyards were growing and the grapes were sold to the wineries of the area.
In 2001 the vineyards became part of the organic cultivation system, as we believe that  the organic products protect the environment from the pesticides’ contamination as well as the consumers and us, the cultivators and our children.
In 2004 we set up a most modern winery into the vineyards. Every stage of the vinification  from the production to the bottling in done in our verticalized, modern unit.
The love for our job was inherited by our ancestors and we are going to  inherit to our children so as not to be lost!
Nikos Gavalas
Wine maker

Vorias  Monofatsi
Zip Code 70010 Heraklion  Crete
Τel. & Fax +30 28940 51060
Email: info@nikosgavalas.gr
Website: http://www.nikosgavalas.gr